MO ZNAK.png
OM.jpg

Stanovisko strany Moravané k uzavření dolu Paskov

Stanovisko strany Moravané k uzavření dolu Paskov

19. září 2013

Politická strana Moravané je znepokojena situací na dole Paskov ve Frýdku-Místku, kde hrozí propouštění dvou a půl tisíce havířů. Nejsme tím příliš překvapeni a obáváme se, že nepůjde pouze o uzavření jednoho dolu. Považujeme to jednak za důsledek katastrofální privatizace OKD, kterou provedla sociálnědemokratická vláda, jednak za absenci hospodářské strategie všech českých vlád.
Vzhledem k tomu, kolik zaměstnanců OKD má, i vzhledem k návaznosti dalších odvětví a technologickému potenciálu uhlí by se k tomuto problému podle nás mělo přistupovat jako ke strategické otázce.
První věc jsou náklady na těžbu a cena černého uhlí. Pokud si Bakalův management stěžuje na pokles světových cen, pak je třeba upozornit na to, že cena uhlí je z dlouhodobého hlediska stabilnější, než je tomu u ropy a zemního plynu, a že od roku 2001, kdy byla pod hladinou 30 euro za tunu, stoupala a i dnes, po velkém poklesu, se drží na 38 eurech za tunu. Jinými slovy, není to spíš problém vedení firmy? Jak je možné, když je těžba černého uhlí tak prodělečná, že si Bakala a jeho lidé v roce 2008 vyplatili dividendy ve výši více než 38 miliard korun? Jak je možné, že Bakalova skupina převedla z Ostravska do zahraničí téměř 100 miliard korun?
Lze samozřejmě dospět k rozhodnutí, že cenově nelze konkurovat dovozu černého uhlí ze zemí, kde jsou nižší mzdy. Toto by však mělo být rozhodnutí dlouhodobé, nikoli na základě momentálních výkyvů cen, jak je pro současné vedení OKD typické. Zároveň by do něj vzhledem k sociálním aspektům měla být zahrnuta veřejná politika. Připomínáme, že v Německu došlo v roce 2007 k rozhodnutí o uzavření stávajících, soukromou firmou vlastněných černouhelných dolů na základě dohody spolkové vlády a zemských vlád. K uzavření německých dolů však má dojít až po uplynutí jedenáctiletého přechodného období v roce 2018, během něhož je těžba subvencovaná z veřejných rozpočtů, aby bylo možné vyřešit sociální problémy. A to je bohaté Německo a rozhodnutí před vypuknutím hospodářské krize. U nás – v nejhůře řízeném státě střední Evropy a v době hospodářské krize – se o tom rozhoduje ze dne na den.
Mějme na paměti například to, že vysoké ceny ropy a zemního plynu mohou otevřít dveře modernímu využití uhlí. Sem patří například zplynování uhlí, jehož prostřednictvím jihoafrická společnost Sasol vyrábí většinu motorové nafty prodávané v Jižní Africe. Pokusy v tomto směru jsou prováděny také v Polsku. Nelze opomenout, že díky tomuto procesu lze využít získaný vodík pro technologie pracující s touto látkou. Nebo lze přistoupit k výrobě benzínu a nafty zkapalňováním uhlí.
Pobouření ČSSD ohledně hrozícího propouštění havířů z dolu Paskov považujeme za krokodýlí slzy. Byl to přece právě Bohuslav Sobotka, kdo ve funkci ministra financí předal státní podíl ve společnost Ostravsko-karvinské doly, které důl Paskov patří, spekulantu Bakalovi a připravil tak stát o desítky miliard korun. Ale nejde jen o ČSSD. Bakalu do světa české privatizace přivedli Václav Havel a Karel Schwarzenberg a později jej ve funkci ministra financí zcela flagrantním nezájmem o dodržování slibů podpořil „rozpočtově zodpovědný“ Miroslav Kalousek, jehož strana TOP 09 náhodou od Bakaly před volbami dostala miliony korun.
Ceníme si přístupu města Frýdek-Místek, které chce důl Paskov převzít a zachránit ho. V této situaci je to zřejmě jediná schůdná varianta. Státu po tom, co předvedl, nelze věřit a logický mezičlánek, který by měl větší zájem než stát a větší finanční možnosti než město – tedy země, chybí. Moravskoslezský kraj k tomuto problému příznačně mlčí. I to je důsledek likvidace samosprávy Moravy a Slezska. Upozorňujeme na instituci zemských bank, jež se osvědčila v Německu a jež je součástí našeho dlouhodobého programu. Tato banka by ve veřejném zájmu mohla pomoci danou situaci vyřešit a buďto investovat do zplynování či zkapalnění uhlí nebo – v případě rozhodnutí o zastavení těžby jako v Německu – umožnit konverzi během přechodného období.
Připomínáme, že v dobách Markrabství moravského a Vévodství slezského, kdy se o nás nerozhodovalo v Praze, vlastník dolů na Ostravsku moravský podnikatel Wilhelm rytíř von Gutmann, který začínal od píky a vybudoval podle počtu zaměstnanců největší společnost na světě, stavěl svým havířům důstojné byty, školy a školky, zaváděl sociální vymoženosti jako pojištění proti úrazu a na stáří a podporoval využití nejmodernějších technologií.
Český stát předal doly na Ostravsku „podnikateli“, který odtud vysál více než sto miliard korun, který ničí stávající infrastrukturu a který se chystá odejít, aby po sobě zanechal poušť.
Celá tato záležitost také ukázala, jak minimální jsou rozdíly mezi jednotlivými pražskými vládami. Celý problém spočívá v systému centralistického státu, který vytvořil neprůhledný propletenec klientelistických vazeb, v němž je občan tím, kdo nese všechny náklady, ale jeho hlas je ignorován. Moravané tento mocenský konglomerát dlouhodobě kritizují a odmítají a nabízejí diametrálně odlišný systém, který se osvědčil v našich dějinách i v zahraničí.
Čt 26. září 2013, 10:39:31 CEST
Moravané Bystrc
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one